liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON MINH ĐỨC
Địa chỉ: K321/19 Phan Châu Trinh - Q.Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3821 901 - 0918 925 214
Email: minhducsunkids@gmail.com
Website: http://minhducsunkids.com/
Facebook: https://www.facebook.com/minhducsunkids/

TRƯỜNG MẦM NON MINH ĐỨC
Địa chỉ: K321/19 Phan Châu Trinh - Q.Hải Châu - TP. Đà Nẵng 
Điện thoại: (0236) 3821 901 - 0918 925 214